Spoľahlivé čerpadlo pre cirkuláciu vody

vo vykurovacích systémoch.

01 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 25/40 130mm


Maximálny výkon [1/min]

40

Vodný výtlak [m]

4

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 32, 48, 62

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.15, 0.22, 0.28

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 25/40 130mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

02 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 25/40 180mm


Maximálny výkon [1/min]

40

Vodný výtlak [m]

4

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 32, 48, 62

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.15, 0.22, 0.28

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 25/40 180mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

03 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 25/60 130mm


Maximálny výkon [1/min]

50

Vodný výtlak [m]

6

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 55, 77, 100

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.25, 0.35, 0.45

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 25/60 130mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

04 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 25/60 180mm


Maximálny výkon [1/min]

50

Vodný výtlak [m]

6

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 55, 77, 100

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.25, 0.35, 0.45

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 25/60 180mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

05 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 25/80 180mm


Maximálny výkon [1/min]

95

Vodný výtlak [m]

8

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 145, 170, 182

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.63, 0.73, 0.79

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 25/80 180mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

06 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 32/60 180mm


Maximálny výkon [1/min]

65

Vodný výtlak [m]

6

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 46, 67, 93

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.2, 0.29, 0.4

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 32/60 180mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

07 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 32/80 180mm


Maximálny výkon [1/min]

125

Vodný výtlak [m]

8

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 135, 190, 225

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.65, 0.91, 1.17

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 32/80 180mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

08 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 40/50 180mm


Maximálny výkon [1/min]

125

Vodný výtlak [m]

5

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 95, 135, 145

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.45, 0.60, 0.65

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 40/50 180mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

09 / Obehové čerpadlo

Omnigena - 40/80 180mm


Maximálny výkon [1/min]

170

Vodný výtlak [m]

8

Výkon motora [W]

I,II,III stupeň – 150, 220, 270

Spotreba [A]

I,II,III stupeň – 0.7, 1.1, 1.22

Popis produktu:

Obehové čerpadlo OMNIGENA 40/80 180mm Omnigena série solárnych čerpadiel sú určené pre cirkuláciu vody v solárnych a vykurovacích systémoch.

Čerpadlá môžu pracovať vo vodných systémoch a obvodoch, ktoré obsahujú vodu z glykolu v pomere 50/50.

Maximálna teplota vody / voda-glykol okruhu nesmie byť vyššia ako 120 ° C a nesmie byť nižšia ako 5 ° C Čerpadlá nemôžu fungovať vo vodných systémoch alebo obvodoch, ktoré obsahujú vodu glykol a ktoré môžu mať pevné látky (napr. kúsky hrdze,..).

Prevádzka a údržba čerpadla:

Zariadenie vyžaduje iba kontrolu nad čerpadlom pri uvádzaní do prevádzky, alebo po dlhšej dobe nečinnosti (napr. pred vykurovacou sezónou). Po dlhom pokojovom stave skontrolujte, či nie je hriadeľ motora blokovaný.

Vlastnosti a výhody:

- nastaviteľná rýchlosť (3 stupne)

- tichá prevádzka

- štandardné montážne rozmery

- robustná konštrukcia

- spoľahlivá a jednoduchá obsluha

Zloženie:

- teleso čerpadla z liatiny, obežné koleso z norylu, keramické hriadele

Montáž čerpadla:

- odporúča sa montáž čerpadla prostredníctvom spiatočkového potrubia. Bezprostredne pred čerpadlo i za čerpadlo by mali byť nainštalované guľové kohúty alebo filter.

Možnosti kúpy

Vyhnite sa komplikáciam. Zakúpte si čerpadlá Omnigena v našich autorizovaných e-shopoch.

Poradenstvo

Kontaktujte nás v prípade záujmu o informácie o čerpadlách Omnigena.

Rýchlo a pohodlne

Rýchle a pohodlné objednávky tovaru. Nakupujte spoľahlivo a bezpečne.

Široký sortiment

Široký sortiment produktov - ponúkame liatinové čerpadlá najvyššej kvality.

Kvalita a spoľahlivosť

Naše obchody sú overené recenziami stoviek spokojných zakázníkov.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Telefón

0917 133 662

E-mail

info@atria.sk

Sídlo

P.Mudroňa 5, Žilina 010 01

Dostupnosť

Pondelok - Piatok, 7:30 - 15:45 hod.

2018 © ATRIA Slovensko s.r.o.

Všetky práva vyhradené.